Veel Gestelde Vragen

Op deze pagina hebben wij een aantal veelgestelde vragen verzameld die over octrooien worden gesteld. U kunt de bijbehorende antwoorden bekijken door op de vragen te klikken.

 • Octrooi of patent?
  Waarschijnlijk kent u het woord "patent" beter dan het woord "octrooi". Echter, de betekenis van beide woorden is dezelfde. "Patent" is de term die wereldwijd wordt gebruikt om de bescherming van een uitvinding mee aan te geven.
  Het woord "octrooi" wordt momenteel vrijwel alleen in Nederlandssprekende gebieden toegepast. De oorsprong is te vinden in het Franse woord "octroi". Dat woord had betrekking op belastingen die op bepaalde goederen werden geheven. Sinds jaar en dag gebruikt men voor de bescherming van uitvindingen in Frankrijk echter het woord "brevet d’invention".
 • Wanneer kan ik mijn uitvinding publiceren?
  Uw uitvinding moet geheim gehouden worden tot de dag waarop de octrooiaanvraag is ingediend. Pas wanneer een officiële indieningsdatum is verkregen kan de uitvinding openbaar worden gemaakt: u mag de uitvinding vanaf dat moment gebruiken, te koop aanbieden, ermee adverteren of op uw website vermelden. Een uitvinding die bekend is geworden voordat de octrooiaanvraag is ingediend, kan niet meer worden beschermd!

  Soms moet u de uitvinding wel van tevoren bespreken met een producent of een andere geïnteresseerde partij. In dat geval biedt een geheimhoudingsverklaring uitkomst. Octrooibureau Novopatent kan een geheimhoudingsverklaring voor u opstellen die op de gehele uitvinding of op een deel ervan kan worden gericht. Neem contact op via het contactformulier of per telefoon.
 • Waar moet ik patent aanvragen?
  Wanneer u slechts geïnteresseerd bent in Nederland, hoeft u alleen voor Nederland patent aan te vragen. Een Nederlands patent beschermt namelijk ook tegen inbreukmakers vanuit het buitenland. Als houder van een Nederlands patent bent u de enige die gerechtigd is om uw uitvinding in Nederland te vermarkten, te verhandelen, te gebruiken, et cetera.

  Wanneer uw economische handelingen zich (gaan) uitstrekken tot meerdere landen in Europa kan het zinvol zijn om (ook) een Europese patentaanvraag in te dienen. Maar ook wanneer uw concurrenten zich in andere Europese landen bevinden en u hen door middel van een licentie aan u wilt binden is patent aanvragen in die landen een optie. Afzonderlijke buitenlandse patentaanvragen, eventueel voorafgegaan door een Internationale (PCT) patentaanvraag, kunnen zinvol zijn wanneer u ook buiten Europa bescherming wenst. Lees verder op De Route Naar Octrooi.
 • Welke aanvraagroute kan ik doorlopen?
  Meestal wordt begonnen met een Nederlandse patentaanvraag. Afhankelijk van de uitslag van het door het NL Octrooicentrum uitgevoerde officiële nieuwheidsonderzoek neemt u de beslissing om ook in het buitenland patentaanvragen in te dienen.

  Indien u nog geen zekerheid heeft in welke overige landen u patentaanvragen wenst in te dienen, kan vervolgens een Internationale (PCT) patentaanvraag worden ingediend. Daardoor heeft u totaal 30 maanden om de definitieve landenkeuze te maken. Een Europese patentaanvraag is een goede optie wanneer u in een aantal landen in Europa bescherming wenst. Lees verder op De Route Naar Octrooi.
 • Waarom een octrooigemachtigde?
  Het beroep van octrooigemachtigde is beschermd. Dat betekent dat slechts die personen die een drie jaren durende postacademische opleiding met goed gevolg hebben afgerond zich Nederlands octrooigemachtigde mogen noemen.

  Een Europees octrooigemachtigde (officiële term: European patent attorney) heeft daar bovenop een extra twee jaren durende opleiding met goed gevolg moeten afronden. Een octrooigemachtigde is daarmee optimaal opgeleid om voor u de octrooiaanvraag op te stellen en in te dienen. Omdat een octrooigemachtigde u vertegenwoordigt voor het NL Octrooicentrum, de Europese Octrooiraad en het Internationale WIPO, hoeft u zich niet zelf met de octrooiaanvraag bezig te houden. U kunt ervan op aan dat uw octrooigemachtigde alle noodzakelijke werkzaamheden verricht.
  Een "octrooi-expert" of een "octrooideskundige" is in geen geval een octrooigemachtigde. Hij heeft geen opleiding gevolgd waardoor hij niet de kwaliteit kan leveren van een octrooigemachtigde. De kans is hierbij zeer groot dat u een waardeloos octrooi krijgt! Voorts is hij niet gerechtigd om u voor de hiervoor genoemde octrooi-instanties te vertegenwoordigen. Wanneer er onverhoopt iets mis gaat, heeft u geen recht om herstel te vragen!
 • Wat is een uitvinding?
  Een uitvinding is eenvoudig te definiëren als een verbetering van een bestaand product of proces of als een compleet nieuw product of proces. Om een uitvinding te kunnen octrooieren (of patenteren) moet de uitvinding op de een of andere manier "technisch toepasbaar" zijn. In de praktijk betekent dit, dat wanneer de uitvinding een product is dat kan worden gemaakt of een proces dat kan worden uitgevoerd, het ook technisch toepasbaar is. Daarnaast moet de uitvinding voldoen aan drie eisen: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Nieuwheid is strikt en wordt bepaald aan de hand van publicaties van over de gehele wereld. Wanneer uw uitvinding in exact dezelfde vorm reeds bekend is, kan geen octrooi meer worden verkregen.

  Inventiviteit is lastiger te bepalen. In het algemeen geldt dat wanneer twee publicaties gezamenlijk uw uitvinding beschrijven, deze "gebrek aan inventiviteit" vertoont. Ook dan zal geen octrooi meer worden verleend. Industriële toepasbaarheid geldt voor vrijwel alle uitvindingen. Zodra de uitvinding een technisch element bezit, zal aan deze voorwaarde zijn voldaan.
 • Wat kost een octrooiaanvraag?
  In het te downloaden Octrooi Route Schema krijgt u een vrijblijvende indicatie van de kosten waarmee u rekening kunt houden. Een nauwkeurigere opgave van de kosten van een nieuwe octrooiaanvraag kan vaak al in een vrijblijvend en gratis eerste gesprek worden gegeven. Daar zijn verder geen verplichtingen aan verbonden.
  Neem contact op via het contactformulier of per telefoon om een afspraak in te plannen.
 • Hoe weet ik wat mijn concurrenten doen?
  Octrooibureau Novopatent kan voor u een oriënterend nieuwheidsonderzoek uitvoeren om specifiek na te gaan wat uw concurrenten doen. Een dergelijk onderzoek kan veelal binnen enkele dagen, soms nog dezelfde dag, worden uitgevoerd. Een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd in octrooidatabanken met publicaties van over de gehele wereld. Daarmee krijgt u een goed en uitgebreid beeld van de "stand der techniek", dat wil zeggen van wat er op die dag bekend is op het gebied van uw uitvinding.
  Een nieuwheidsonderzoek levert veel octrooipublicaties op, waardoor een uitvinder nieuwe ideeën krijgt om zijn eigen uitvinding verder te verfijnen! De kosten van een nieuwheidsonderzoek zijn daardoor vaak dezelfde dag alweer terugverdiend.
 • Een spookfactuur! Wat moet ik daarmee?
  Bijna alle aanvragers van een octrooiaanvraag krijgen wel eens een factuur toegestuurd van organisaties die een slaatje willen slaan uit de inventieve arbeid van anderen. Wanneer u uw octrooiaanvragen via een octrooigemachtigde laat lopen, heeft u daarvan geen last. Octrooibureau Novopatent weet welke instanties bonafide facturen versturen. U zult dus van deze praktijken gevrijwaard blijven.

  Elke factuur die desondanks rechtstreeks aan u gestuurd wordt, kunt u aan ons voorleggen. Wij kunnen dan nagaan of die wel of niet moet worden betaald. Meestal moet dat niet, is gebleken!
 • Waarom is Octrooibureau Novopatent goedkoper?
  Ir. Koos Plaggenborg heeft sinds 1993 bij enkele gerenommeerde octrooibureaus in Nederland gewerkt. In de regel hebben deze gerenommeerde bureaus een lastenpatroon dat zich vertaalt in de aan de cliënt doorberekende tarieven.

  Octrooibureau Novopatent heeft tot doel om de kosten voor de cliënt te verlagen. Uiteraard zal de kwaliteit zijn zoals u die van een beëdigd octrooigemachtigde kunt verwachten. Daarnaast wordt u bij Octrooibureau Novopatent snel, aandachtig en persoonlijk geholpen. Een benadering die uiteindelijk in uw en ons voordeel uitwerkt.

Adres

Transistorstraat 31
Office 02-18
1322 CK Almere

Mobiel  +31 6 558 00 281

Kantoor +31 36 751 9772

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LET OP: Vanaf 1 januari 2020 is ons nieuwe BTW nummer: NL002151822B16

Volg ons

Copyright 2011-2020