De Route Naar Octrooi

Octrooibescherming begint meestal met het indienen van een Nederlandse octrooiaanvraag. Hiermee wordt een besparing op de startkosten verkregen. Het aanvragen van een Nederlandse octrooi is namelijk goedkoper dan het aanvragen van een Europees of Internationaal (PCT) octrooi.

Gesprek

Het opstellen van een octrooiaanvraag begint met een gesprek tussen de uitvinder en de octrooigemachtigde om de mogelijkheden en wensen na te gaan. Daarna zal de octrooigemachtigde een eerste concept opstellen en uitgebreid bespreken met de uitvinder. Pas wanneer de uitvinder en de octrooigemachtigde beiden tevreden zijn met het opgestelde document, wordt de octrooiaanvraag ingediend als "eerste indiening" (ook wel "Premier Depot").

Eerste indiening

Met het indienen van de "eerste indiening" (op de prioriteitsdatum) begint het zogenoemde prioriteitsjaar. Tot een jaar na indiening van deze "eerste indiening" kunnen buitenlandse octrooiaanvragen worden ingediend.

Dat heeft drie grote voordelen!

 • Het eerste voordeel is dat u gedurende dat prioriteitsjaar de uitvinding verder kunt ontwikkelen. Die ontwikkelingen kunnen in de latere octrooiaanvragen worden opgenomen. Om volledig van de prioriteit te kunnen genieten dienen de ontwikkelingen de uitvinding niet wezenlijk te veranderen: de uitvinding dient hetzelfde te blijven. In het algemeen is dat vrijwel altijd het geval.
 • Het tweede voordeel bestaat uit de mogelijkheid om een jaar lang de markt te verkennen. Wanneer blijkt dat de uitvinding niet aanslaat of dat er überhaupt geen markt voor is, heeft u geen hoge kosten hoeven maken voor het indienen van een meer octrooiaanvragen, bijvoorbeeld een Europese of Internationale (PCT) octrooiaanvraag.
 • Het derde voordeel is dat het prioriteitsjaar niet alleen voor Nederland geldig is maar ook voor het buitenland! Wanneer u een eerste indiening in Nederland heeft, kunt u uw uitvinding zonder meer ook in het buitenland op de markt brengen voordat u daar octrooi aanvraagt. Zelfs wanneer iemand anders gedurende uw prioriteitsjaar in het buitenland een octrooiaanvraag indient, behoudt u uw rechten in dat land, mits u binnen uw prioriteitsjaar in dat land een eigen octrooiaanvraag indient.

Hierna zullen verschillende vormen van octrooiaanvragen worden besproken:

 • Nederlands octrooi
  Wanneer u voor uw uitvinding slechts geïnteresseerd bent in Nederland, zal het zinvol zijn om alleen voor Nederland octrooi aan te vragen. Een Nederlands octrooi beschermt namelijk ook tegen inbreukmakers vanuit het buitenland. Als octrooihouder bent u de enige die gerechtigd is om uw uitvinding in Nederland te vermarkten, te verhandelen, te gebruiken, et cetera. De beëdigde octrooigemachtigde van Octrooibureau Novopatent is gerechtigd om u rechtstreeks te vertegenwoordigen voor het NL Octrooicentrum.
 • Europees octrooi
  In sommige gevallen kan het zinvol zijn om niet alleen een Nederlands octrooi aan te vragen maar ook een Europees octrooi. Bijvoorbeeld wanneer uw economische handelingen zich (gaan) uitstrekken tot meerdere landen in Europa. Maar ook wanneer uw concurrenten zich in andere Europese landen bevinden en u hen door middel van een licentie in die landen aan u wilt binden.

  De Europese octrooiaanvraag kan als eerste octrooiaanvraag worden ingediend, maar kan ook binnen het hiervoor genoemde prioriteitsjaar worden ingediend. De Europees octrooigemachtigde van Novopatent is gerechtigd om u voor alle werkzaamheden voor het Europees Octrooibureau (European Patent Office) te vertegenwoordigen.

  De kosten voor een Europees octrooi lijken op het eerste gezicht niet gering, maar met het alleenrecht dat het octrooi u biedt worden de kosten doorgaans snel terugverdiend.
 • Internationaal (PCT) octrooi
  Een Internationale (PCT) octrooiaanvraag is een vreemde eend in de bijt. Deze leidt namelijk niet tot een octrooi. Feitelijk is een Internationale (PCT) octrooiaanvraag een verlenging van het prioriteitsjaar.

  Met een Internationale (PCT) octrooiaanvraag hoeft u de beslissing om de buitenlandse octrooiaanvragen in te dienen pas tweeënhalf jaar (30 maanden) na de eerste indieningsdatum (de prioriteitsdatum) te nemen. Dit levert het hiervoor genoemde voordeel op dat u veel meer tijd heeft om na te gaan of u de uitvinding kunt vermarkten. De kosten voor het indienen van de Internationale (PCT) octrooiaanvraag wegen dan zeker op tegen de kosten die u maakt door direct de buitenlandse octrooiaanvragen in te dienen en dan te moeten aanzien dat u deze niet kunt terugverdienen.

  De octrooigemachtigde van Novopatent is eveneens gerechtigd om u voor het WIPO (World Intellectual Property Organization) te vertegenwoordigen.
 • Buitenlands nationaal octrooi
  Vrijwel elk land ter wereld heeft tegenwoordig een octrooiwet. Dat betekent dat u in vrijwel de gehele wereld octrooi kunt aanvragen.

  Is dat zinvol?
  Nee. Het zal nooit zinvol zijn om in elk land een octrooi aan te vragen. Ook niet wanneer u uw uitvinding over de gehele wereld zal gaan verkopen. Afhankelijk van het technisch (en economisch) gebied waarop uw uitvinding betrekking heeft, is het aanvragen van octrooi in een aantal strategisch gekozen landen voldoende. Wanneer uw omzet zich voor 90% afspeelt in een vijftal landen, zult u slechts baat hebben bij octrooi in die specifieke landen.

  Ook zal bijvoorbeeld een uitvinding op het gebied van zeeschepen niet beschermd hoeven te worden in Zwitserland... Evenmin zal het zinvol zijn om een uitvinding die betrekking heeft op een tropisch product te beschermen in Finland.

Drie routes naar een buitenlands nationaal octrooi

Aanvragen voor een buitenlands nationaal octrooi kunnen volgens drie basisroutes worden ingediend:

 1. Wij verzorgen een buitenlandse octrooiaanvraag rechtstreeks als "eerste indiening".
 2. Wij verzorgen eerst een Nederlandse octrooiaanvraag en dienen binnen het prioriteitsjaar daarvan de buitenlandse octrooiaanvraag in.
 3. Wij verzorgen eerst een Europese octrooiaanvraag of een Internationale (PCT) octrooiaanvraag en laten die overgaan in de buitenlandse octrooiaanvraag.

De meest uitgebreide manier is eerst een Nederlandse octrooiaanvraag, dan een Internationale (PCT) octrooiaanvraag en vervolgens een Europese octrooiaanvraag, waarna ten slotte een nationaal octrooi wordt verkregen.

Download hier een schema met een overzicht van de route naar octrooiverlening en een vrijblijvende indicatie van de kosten.

Het schema is een voorbeeld van de drie basisroutes die kunnen worden gekozen om octrooibescherming buiten Nederland te verkrijgen. Uiteraard zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar. De te nemen route wordt altijd in overleg met u bepaald.

U kunt zelf bepalen in welke landen binnen en buiten Europa octrooi wordt aangevraagd.

Bekijk of download hier een overzicht van de 38 landen die momenteel (stand per 31 oktober 2017) zijn aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag.

Download hier een overzicht van de 152 landen (stand per 31 oktober 2017) die bij de internationale PCT organisatie (het WIPO) zijn aangesloten.

Wanneer u ergens in de route met de aanvraagprocedure wilt stoppen, is dat te allen tijde mogelijk. Er is geen verplichting om een ingezette procedure geheel te voltooien.


Neem nu contact op

Neem via het contactformulier of telefonisch contact op met Koos Plaggenborg, Nederlands en Europees octrooigemachtigde, om te bespreken wat bij uw situatie het beste past. Elk octrooi is maatwerk en vereist goede communicatie om het beste voor u eruit te halen!

Adres

Transistorstraat 31
Office 02-18
1322 CK Almere

Mobiel  +31 6 558 00 281

Kantoor +31 36 751 9772

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LET OP: Vanaf 1 januari 2020 is ons nieuwe BTW nummer: NL002151822B16

Volg ons

Copyright 2011-2020